Vesti

OGLAS ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE LICITACIJE

  Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, broj: 014.1-1956/4  od 15. marta 2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju osnovnih sredstava u sastavu: Aleksandar Jovančević, predsednik, Mihajlo Amidžić, član i Dragan Ilić, član (u daljem tekstu: Komisija), broj: 01-3526 od 5. maja ...

Detaljnije...

OGLAS ZA IZDAVANJE LOKALA NA ŠTRANDU

Na osnovu člana 25. Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14, 39/14, 19/15 i 24/15) Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na 129. sednici od 29. marta 2017. godine, raspisuje ...

Detaljnije...