Столарска радионица

ПОНУДА СТОЛАРСКЕ РАДИОНИЦЕ „ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА“

Једно од битних обележја сваког града чини урбани урбани мобилијар. Салетле, жардињере, клупе, украси, огласни панои итд. често чине симболику једног дела или читавог града. То су елементи преко којих становници или посетиоци града директно долазе у контакт са неким објектом, улицом, парком, јавним и пословним простором, јавном површином у целини.

Столарска радионица „Градског зеленила“ нуди:

  • Комплетно опремање паркова, тргова, шеталишта, башти, окућница, као и ентеријера и екстеријера различитих пословних објеката.
  • Восококвалитетну столарију према мери и замисли наручиоца: прозори, врата, степеништа, ограде, канцеларијски намештај…
  • Услуге у грађевинарству: зидање и малтерисање, гипсарскe радовe, водовод и грејање, електроинсталације…
  • Пројектовање, израду и одржавање дечијих игралишта: салетли, баштенских гарнитура, клупа, столова, оригиналних дрвених корњача, возића…