Услуге трећим лицима

Током септембра 2013. године од стране Менаџмента „Градског зеленила“ формирано је Одељење према трећим лицима. Основни циљ је то што је на једном месту формиран стручно-пословни тим који ће се бавити првенствено истраживањем тржишта на новоу града и шире околине.

Основни предмет делатности Одељења за трећа лица је израда понуда са нашим услугама јавно-комуналним и јавним предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, буџетским и другим државним корисницима по ценовнику ЈКП „Градско зеленило“.

Други сегмент пословања односи се на сарадњу са великим предузећима која егзистирају на тржишту града Новог Сада и ближе околине.

Трећи сегмент посвећен је уговарању послова грађанству у складу са техничко -технолошким, економским и другим могућностима предузећа.