„Градско зеленило“ се данас брине о преко 430 хектара зелених површина у граду, као и о око 150 хектара коровских. Управља Штрандом – најлепшом плажом на Дунаву, а у свом саставу има и пристан за пријем туристичких и теретних бродова. Расадник „Градског зеленила“ налази се на Младена Лесковца 1 и у њему се производи готово комплетан садни материјал за потребе Града, али и за услуге трећим лицима. У расаднику је последњих година развијена и производња компоста, а са успехом функционише и столарска радионица. У овом тренутку наше предузеће има и две цвећаре – „Нарцис“ на Булевару Михајла Пупина 11 и „Цвет“ на Булевару ослобођења, поред некадашње „Кокре“.