22 Окт
ЈЕСЕЊИ РАДОВИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

ЈЕСЕЊИ РАДОВИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Јесен је време када вегетација мирује и представља идеалан период за садњу новог зеленила. У току је реализација пројеката очувања и унапређења зеленила на територији града. Тренутно се реализује пројекат „Очување и унапређење зеленила дела улице Бате Бркића, са стамбеним блоком ограниченим улицама Милоја Чиплића, Браће Дроњак, Булевара Јована Дучића и Бате Бркић у Новом Саду“. Овим пројектом предвиђено је озелењавање новоизграђеног дела улице Бате Бркић са стамбеним блоком и подразумева садњу 222 комада садница дрвећа лишћарских и четинарских врста, 4952 комада садница шибља, подизање 382 м живе ограде у зони разделног острва, реконструкција близу 7000 квадрата травњака и поставка заштитних металних стубића како би се спречило непрописно паркирање и уништавање зеленила. У зони стамбеног блока биће постављене парковске клупе за миран одмор и рекреацију становника овог дела града.