03 Нов 2020
У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА У ТОЛСТОЈЕВОЈ УЛИЦИ И УЛИЦИ РУЂЕРА БОШКОВИЋА

Са циљем да се зеленило у Толстојевој улици унапреди и оплемени у функцији заштите животне средине пројектом је предвиђена садња различитих врста лишћарског дрвећа и декоративног шибља. Предвиђена је садња 40 садница лишћарског дрвећа, 957 комада садница украсног шибља, садња 567 комада перена, реконструкција травњака укупне површине 1000 м², такође израда комплетне цветне гредице.
Заштита дрворедних стабала у отворима у паркингу предвиђена је уградњом металне заштите око дрвећа.
Пројектом је предвиђена ревитализација постојећег зеленила, орезивањем и уклањањем сувих и болесних грана.
Поред овог у току је реализација пројекта унапређења зеленила у улици Руђера Бошковића. Наиме, читавом дужином улице Руђера Бошковића је извршена реконструкција тротоара и саобраћајнице, са изградњом паркинг простора у појединим деловима улице. Након реконструкције пешачких површина и паркинга дефинисане су јавне зелене површине.
Планиране су активности на ревитализацији постојећег зеленила и садњу нових биљака и то 50 стабала лишћара, 1863 комада садница шибља, подизање 158 м живе ограде, реконструкција травњака. У делу улице где је могуће обезбедити простор за краћи одмор биће постављене клупе за седење и дрвене корпе за отпатке.

Реализацијом наведених планираних активности кроз ове пројекте побољшаће се услови живота кроз смањење аерозагађења, количине прашине и буке. Подизањем функционалности појединих сегмената система зеленила (зеленила у зони саобраћајница, зеленила у оквиру стамбених зона, парковских подручја, заштитних зона и др), унапређује се систем зеленила на ширем подручју Града Новог Сада.
Ови пројекти финансирани су кроз Програм Градске управе за заштиту животне средине.