Међународни еколошки календар
26. јануар Светски  дан  образовања  о  заштити  животне  средине
02. фебруар Светски  дан  мочварних  подручја
14. фебруар Светски  дан  очувања  енергије
18. фебруар Међународни  дан  биолошке  контроле
10. март Дан  без  дима
14. март Међународни  дан  река
21. март Светски  дан  шума
22. март Светски  дан  воде
23. март Светски  дан  метеорологије
27. март Сат  за  нашу  планету
17. април Међународни  дан  здравља
22. април Дан  планете  Земље
26. април Дан  обновљивих  извора  енергије
30. април Међународни  дан  заштите  од  буке
09. мај Међународни  дан  птица
15. мај Интернационални  дан  климе
20. мај Међународни  дан  здравих  градова
22. мај Светски  дан  заштите  биодиверзитета
24. мај Европски  дан  паркова
31. мај Светски  дан  борбе  против  пушења
05. јун Светски  дан  заштите  животне  средине
08. јун Светски  дан  заштите  планинске  природе,  Светски  дан  океана
15. јун Светски  дан  ветра
17. јун Светски  дан  борбе  против  суша  и  поплава
21. јун Дан  Сунца
29. јун Међународни  Дан  Дунава
11. јул Светски  дан  популације
16. септембар Светски  дан  заштите  озонског  омотача
22. септембар Дан  без  аутомобила
27. септембар Светски  дан  туризма
28. септембар Дан  зелене  куповине
06. октобар Светски  дан  станишта
11. октобар Светски  дан  за  смањење  природних  катастрофа
16. октобар Дан  хране
03. новембар Светски  дан  чистог  ваздуха
08. новембар Светски  дан  урбане  технологије
17. новембар Светски  дан  еколошких  покрета
29. новембар Дан  борбе  против  трговине  крзном
11. децембар Дан  планина
29. децембар Дан  биолошке  разноврсности