Пристан на Дунаву

Пристан „Нови Сад“

Почетком 2004. године ЈКП „Градско зеленило“ је у сарадњи са Градском управом за саобраћај и путеве дошло на идеју да оформи Радну јединицу „Пристан“, а услед тешкоћа у саобраћају на Дунаву, срушених мостова и експанзије наутичког туризма. Тако је током марта исте године на десној обали Дунава у Сремској Каменици постављен пристан који је добијен од Републике Румуније на поклон. Током те, а и наредне три године, на њега је пристало више од 1000 путничких бродова са око 140.000 страних туриста, те је остварен приход од преко 250.000 евра.

Пошто пристан данас има статус речног граничног прелаза, на њему се у складу са тим обављају пасошке и царинске формалности од стране граничних органа.

Пристан се током 2007. године сели на леву обалу Дунава, преко пута Петроварадинске тврђаве, где стоји и данас.

Сходно тржишним кретањима, те појавом нелојалне конкуренције, број бродова се драстично смањује до краја 2009. године. Након тога долази до поновног константног повећавања броја теретних бродова. Због нерешених ингеренција на Дунаву, путнички саобраћај још није узео примат у делатности пристана, те се тренутно искључиво даје логистика теретним пловилима.

Испостава јединице Речне царине се од почетка 2011.-е такође налази на пристану, па је интензитет пристајања постао већи.

Како је уз помоћ НИП-а (Националног инвестиционог плана) започета изградња новог пристана, завршетак изградње и његово постављање је планирано  половином 2014.-е. Биће то један од најлепших  и најфункционалнијих објеката на средњем току Дунава.

С обзиром на то да ЈКП „Градско зеленило“ има жељу, а и ресурсе, да се упусти у тржишну утакмицу у области наутичког туризма, оптимизам је оправдано присутан. Овог пута неће изостати ни подршка Града.