Руководство предузећа:

 • Милош Егић, директор
 • Јелена Прица, помоћник директора за комерцијалне послове и туризам
 • Видосава Дотлић, помоћник директора за економске послове и финансијске послове
 • Данијела Андрић, помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и призводњу зеленила
 • Јовица Прентовић, помоћник директора 
 • Радојица Граовац, помоћник директора 
   

Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“

 • Борис Јевтић, председник
 • Душан Јовичић, члан
 • Маринко Шолак, члан из реда запослених