Руководство предузећа:

  • Милош Егић, директор
  • Јелена Прица, помоћник директора за комерцијалне послове и туризам
  • Видосава Дотлић, помоћник директора за економске послове и финансијске послове
  • Данијела Андрић, помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и призводњу зеленила
  • Јовица Прентовић, помоћник директора 
  • Радојица Граовац, помоћник директора 
     

Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“