Компостирање

Шта је компостирање

Компост је производ настао компостирањем биљних и животињских остатака у донекле контролисаним, најчешће аеробним условима. Компостирати се могу готово сви биљни остаци (трава, лишће, грање, остаци воћа и поврћа и сл.) и неки остаци животињског порекла (гној, ђубре, остаци меса…).

Као производ компостирања добија се користан материјал, сличан хумусу, који нема непријатан мирис  и који се може користити као средство за кондиционирање земљишта или као ђубриво.

Описи система прикупљања, одлагања и компостирања биоразградивог отпада

У процесу одржавања зелених површина у граду прикупља се велика количина биоразградивог отпада. Отпад се прикупља на јавним градским и приградским површинама подељеним  на радне јединице. Ангажовано је 6 организационих јединица са 6 до 7 теренских моторних возила носивости од 5 до 8 тона, а на самом (ручном) утовару је ангажовано од 12 до 14 радника. Механичко сакупљање лишћа се обавља вучним усисивачем запремине 10 кубних  метара. Врста биоразградивог материјала мења се током године и то су лист, покошена трава, корови, орезано шибље, орезано грање и пиљевина. Прву селекцију и одвајање биоразградивог отпада врше радници на терену на извору настанка сировина. Након ручног утовара сировина се допрема пред компостно поље где се евидентира и врши процена тежине с обзиром на то да предузеће не поседује колску вагу. Сировина коју не треба уситњавати одлаже се у пасивне гомиле, а потребно је најмање годину дана да се заврши процес компостирања. Сировина која треба да се уситни (шибље и грање) уситњава се помоћу двају дробилица прикључених на трактор. У овом процесу, поред трактора и дробилице, ангажован је још један трактор са приколицом за превоз уситњеног материјала. Одлагање уситњеног материјала и мешање утоварном кашиком врши се у гомилама у врсти. Потребно је ангажовати компостер за мешање, превртање и заливање гомила. Овим процесом би се компостирање скратило на 6 до 7 месеци. По завршетку процеса компостирања сировине од укупне количине у кубним метрима добије се 40 до 50% компоста који треба да прође сушење, просејавање, депоновање и паковање готовог производа.

Зашто је потребно компостирати биоразградиви отпад?

У природним срединама изумрла органска маса се претвара у хумус под утицајем еколошких фактора. Настали хумус постаје храна и станиште за раст и развој нових биљака. Овај процес кружења органске масе се одвија непрестано. У урбаним хортикултурним срединама због ефекта декоративног биља, биљни остаци (орезано биље, покошена трава) морају се однети са тих површина. Компостирањем тих биљних остатака омогућавамо  да се ти биљни остаци врате на те исте зелене површине, али у облику хумуса. На тај начин и у градским условима настојимо да осигурамо процес кружења органске масе.

Технолошки поступак компостирања

 • Довоз зеленог отпада
 • Уситњавање зеленог отпада
 • Мешање и хомогенизација
 • Формирање компостних гомила
 • Заливање компостних гомила
 • Константно превртање компостних гомила
 • Контролисање температуре
 • Контролисање ПХ вредности
 • Просејавање компоста
 • Хемијска анализа компоста
 • Паковање и испорука