30 Окт 2020
ЗАВРШНИ РАДОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОМПОСТИРАЊЕ

У склопу новог расадника уз велику подршку Града и Градоначелника кроз одобрена средства за куповину савремене механизације покренута је производња компоста и малча која подразумева процес у ком се сакупљена биомаса са зелених површина које су у програму редовног одржавања, компостирањем поново  употребљава за садњу и подизање новог зеленила уз употребу савремених технологија.

У току су завршни радови на бетонирању компостног поља у новом расаднику ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и у наредном периоду ћемо почети интензивну производњу компоста. У оквиру реализације овог пројекта изградње постројења за компостирање који је финансиран из донације Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) до сада је изграђен хангар за смештај машина и опреме.

Визија ЈКП „Градско зеленило“ јесте да се на годишњем нивоу, у процесу компостирања сакупи 5000 тона биоразградивог отпада који би на површини компостног поља био прерађен и где би се произвела већа количина компоста, два до три турнуса годишње, уз употребу иновативне технологије и савремене механизације, а све у складу са Законима заштите животне средине и њиховим регулативама.

Кроз пројекат Регионалне депоније Нови Сад ЈКП „Градско зеленило“  ће у будућности остварити међуопштинску сарадњу уз подршку Града Новог Сада, у оквиру које се планира прикупљање биоотпада из општина Јужно-бачког округа и гравитирајућих територија регионалне депоније Нови Сад. Процене су да се ради о количини око 26000 тона биоразградивог отпада, тада ће се производити веће количине компоста који ће моћи поред досадашње употребе на јавним површинама и комерцијално да се пласира на тржиште у мањим и већим паковањима.

Главна улога Градског зеленила је да са јавних зелених површина које су дате на управљање сав биоотпад претвори у компост које је једно од најбољих органских ђубрива и на тај начин смањи трошкове са једне стране, а са друге стране позитивно утиче на животну средину и квалитет живота становништва.