IPA пројекти

Претходно обавештење

Отворени поступак

Јавна набавка мале вредности

Квалификациони поступак

Прва фаза квалификационог поступка

Друга фаза квалификационог поступка

Преговарачки поступак

Јавне набавке 2023 у току