IPA пројекти

Supply and installation of green wall for the project GReENERGY

Објављено: 17.06.2021.

Supply of equipment for green infrastructure for the project GReENERGY

Објављено: 18.04.2021.

Претходно обавештење

Отворени поступак

Јавна набавка мале вредности

Квалификациони поступак

Прва фаза квалификационог поступка

Друга фаза квалификационог поступка

Преговарачки поступак