Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ ovih dana privelo je kraju radove na tri projekta na sremskoj strani grada. Projekte je finansirala Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

U ulici Patrijarha Rajačića u Petrovaradinu tokom pripremnih radova orezano je 85 stabala i povađeni su stari panjevi. Ovu ulicu od sada krasi i 128 novih stabala lišćara, a od vrsta najviše su zastupljeni platan, divlji kesten, bagrem i brest. Od ovog broja 16 sadnica posađeno je u polipropilenske cevi, kako bi se zaštitile podzemne instalacije od korenovog sistema.

U Sremskoj Kamenici, u ulici Zmajevac, uklonjena je velika divlja deponija koja se nalazila u blizini osnovne škole i vrtića. Potom je nasut humus u sloju od 15 centimetara i posađeno 30 stabala lišćara – po 15 koprivića i lipa. Ulica Zmajevac bogatija je i za 600 sadnica ukrasnog šiblja.

Radnici „Gradskog zelenila“ juče su okončali višemesečne radove u Kameničkom parku. Postavljeni su novi izletnički kompleti (stolovi i klupe) proizvedeni u stolarskoj radionici našeg preduzeća, kao i nove korpe za smeće. Obeležen je najstariji panj u parku koji je star bezmalo dva i po veka i nalazi se u blizini jezera. Iskrčena je velika količina samoniklog rastinja i uklonjeno smeće. Uređeno je i nekoliko mini zelenih celina.