Радници „Градског зеленила“ протеклог викенда завршили су два пројекта озелењавања простора око дечијих игралишта у Руменки и Степановићеву. Пројекте је финансирала Градска управа за заштиту животне средине. Подсећамо да се зелене површине у  приградским насељима од прошле године налазе у Програму редовног одржавања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“.

 

У Руменки је новим зеленилом обогаћена површина око дечијег игралишта на углу улица Цара Лазара и Јована Јовановића Змаја. У оквиру припремних радова обављено је крчење самоникле вегетације на површини од 800 м2. Потом је посађено 59 стабала лишћара, међу којима су најзаступљеније врсте: пирамидални јасен, храст, целтис, копривић, сорбус, јавор и црвенолисна шљива.

 

У Степановићеву, око дечијег игралишта у улици Милунке Савић, уклоњено је самоникло растиње на површини од око 720 м2. Ту површину сада красе 34 нова стабла лишћара и 6 четинара. Међу лишћарима издвајамо мечију леску, украсну шљиву и пирамидални дуд, док су код четинара заступљени мочварни чемпрес и атлантски кедар.