Обављајући редовне активности одржавања зелених површина, радници „Градског зеленила“ данас око подне на разделној траци Булевара Европе пронашли су тешко повређену младу срну. Одмах су позване стручне службе „Зоохигијене“ које су у најкраћем року збринуле срну и пружиле јој помоћ.