02 Феб 2024
УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ РАДИОНИЦЕ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ  ОБИШЛИ КОМПОСТИЛИШТЕ ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

Учесници радионицe о смањењу емисије метана у сектору управљања отпадом Југоисточној Европи уз примену ресурса ГМИ која је одржана у организацији Факултета техничких наука посетили су компостилиште Градског зеленила, као пример успешне примене савремених технологија у овој области. Учесници скупа из Македоније, Хрвастске, Црне Горе, Републике Српске, и општина из Војводине, упознали су се са начином рада постројења у ком се прерађује сав био отпад с територије Новог Сада и претвара у компост који се додаје приликом садње дрвећа, цвећа и украсног растиња.

Поред учесника радионице, обиласку су присуствовали су представници Градске управе за заштиту животне средине, директор Градског зеленила Милош Егић и помоћник директора Данијела Андрић.

Учесници трибине обавешетени су да се приликом производње компоста у компостилишту Градског зеленила користи технологија која не загађује животну средину, а да се добија компост изузетног квалитета који се користи приликом озелењавања Новог Сада.

У компостилишту се прерађују трава, лишће, болесне, оштећене, суве гране, трули делови дрвећа. Компостилиште је изграђено уз подршку градоначелника Новог Сада, Управе за заштиту животне средине и немачке агенције "ГИЗ".

Заједно са представницима јавних служби за управљање отпадом из држава из региона, компостилиште су посетили и предсавници Бачке Паланке, Бачког Петровца, Темерина и Врбаса.