25 Нов 2019
Свој град награди, па дрво засади

У заједничкој акцији „GreenIT“, чија је идеја озелењавање јавних површина у граду Новом Саду, озелењена је Основна школа „Марија Трандафил“ у Ветернику. У овој акцији учествовали су клуб љубитеља бициклизма „Еко курир“, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и бројне ИТ компаније.

Посађено је 89 садница листопадног и четинарског дрвећа.
У садњи је учествовало преко 100 запослених и њихове деце из поменутих фирми.
ЈКП “ Градско зеленило“ Нови Сад је са задовољством прихватило учешће у овој акцији и увек поздравља иницијативе овог типа како би нам град био зеленији.