09 Сеп 2021
РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЗЕЛЕНИЛА НОВОГ ПАРКА СЕ ПРИВОДЕ КРАЈУ

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је радове на подизању новог парка спровдоило кроз неколико фаза.

I и II фаза су претходиле радовима на партерном уређењу парка чији је инвеститор Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

У оквиру прве фазе реализовани су припремни радови који су подразумевали уклањање непожељног дрвећа и крчење самониклог шибља на површини од 8628 м2, као и земљане радове, транспорт неплодне земље и шута, након чега је уследило хумузирање.

Након тога уследила је друга фаза реализације пројекта, у оквиру које су се завршавали припремни радова, као и садња дрвећа чија локација није условљена изградњом пешачких стаза и уградњом другог парковског садржаја. Посађено је 216 комада лишћарског и четинарског дрвећа, након садње дрвећа извршено је малчирање  површине око засађених стабала малчом од коре четинара.

 

У 2021. години уговорена је реализација III и IV фазе на пејзажном уређењу парка.

Рок за реализацију пројекта  је 15. децембар 2021. године, док је рок за

Током реализације ове две фазе предвиђене су следеће активности:

  • Земљани радови – хумузирање по завршетку радова на изградњи стаза,
  • Радови на садњи зеленила дрвећа, украсног шибља и цвећа
  • Радови на подизању травњака
  • Геодетско снимање током и по завршетку радова

До сада смо посадили 3224 комада садница перена, 600 комада садница шибља, такође у току је садња 6200 комада садница сезонског цвећа. На јесен у периоду мировања вегетације биће посађено близу 400 комада садница дрвећа. По завршетку радова на садњи биљака, предвиђено је подизање травњака на свим слободним површинама сетвом семена траве.