06 Дец 2021
ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У ЗЕЛЕНИЛУ

ЈКП "Градско зеленило" је било домацин студентима Пољопривредног факултета у Новом Саду, смера Пејзажна архитектура у оквиру предмета Производња садног материјала украсног дрвећа и жбуња.
Представљен је процес производње дендролишког и цвећарског садног материјала. Примерима из праксе смо младим студентима показали како производимо дрвеће и украсно шибље из семена и из резница, као и производњу компоста и употребу компоста у производњи.