24 Дец 2021
Позив за јавни увид у Предлог плана управљања Спомеником природе Футошки парк за период 2022-2031. године

Позив за јавни увид у Предлог плана управљања Спомеником природе Футошки парк за период 2022-2031. године

 

 

 

У складу са чл. 54. Закона о заштити природе  (,,Службени гласник Р.С“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010 - исправка, 14/2016, 95/2018 – др.закон и 71/2021), ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад, Младена Лесковца 1,

ОБАВЕШТАВА

Јавност да ће у периоду од 24.12.2021. године до 24.01.2022. године, на званичном сајту ЈКП“Градско зеленило“ као и у просторијама ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад, у циљу обезбеђења учешћа јавности, бити изложен јавном увиду Предлог плана управљања Спомеником природе Футошки парк за период 2022-2031. године.

Јавни увид се може остварити сваког радног дана у времену од 10.00 до 12.00 часова у просторијама ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, Младена Лесковца 1 (особа за контакт особа: Светлана Кузманов, телефон 021/2100 285).

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ позива јавност да изврши увид у поменути Предлог плана управљања и достави писаним путем примедбе и предлоге до закључно са 24.01.2022. године (на е-mail: svetlana.kuzmanov@zelenilo.com).

            Истовремено, ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад, обавештава јавност као и заинтересоване органе и организације, да ће јавна расправа о Предлогу плана управљања Спомеником природе Футошки парк за период 2022-2031. године бити одржана 25.01.2022. године у 10.00 часова у просторијама ЈКП“Градско зеленило“ у Новом Саду, Младена Лесковца 1.

 

Позив