14 Нов 2023
ПОЗИВ ЗА  ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „КАМЕНИЧКИ ПАРК“ ЗА ПЕРИОД 2024-2033.ГОДИНЕ.

У складу са чл. 54. Закона о заштити природе  (,,Службени гласник Р.С“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010 - исправка, 14/2016, 95/2018 – др. закон и 71/2021), ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад, Младена Лесковца 1,
ОБАВЕШТАВА


Јавност да ће у периоду од 20.11.2023. године до 20.12.2023. године, на званичном сајту ЈКП “Градско зеленило“ као и у просторијама ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад, у циљу обезбеђења учешћа јавности бити изложен јавном увиду Предлог Плана управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за период 2024-2033. године.


Јавни увид се може остварити сваког радног дана у времену од 10.00 до 12.00 часова у просторијама ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, Младена Лесковца 1 (особа за контакт особа: Светлана Кузманов, телефон 021/2100 285).


Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ позива јавност да изврши увид у поменути Предлог Плана управљања и достави писаним путем примедбе и предлоге до закључно са 20.12.2023. године (на е-маил: светлана.кузманов@зеленило.цом).


 Истовремено, ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад, обавештава јавност као и заинтересоване органе и организације, да ће јавна расправа о Предлогу Плана управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за период 2024-2033. године бити одржана 26.12.2023. године у 10.00 часова у просторијама ЈКП “Градско зеленило“ у Новом Саду, Младена Лесковца 1.

 

Предлог плана управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за период 2024-2033.године (пдф)


• Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Градско зеленило“ Нови Сад о усвајању Предлога плана управљања Спомеником природе „Каменички парк“ за период 2024-2033.године (пдф)