15 Мар 2024
ПОДСЕЋАМО, ДЕО КАМЕНИЧКОГ ПАРКА ЗАТВОРЕН ЈЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ ЗБОГ КЛИЗИШТА

Услед померања тла које је у претходном периоду уочено од стране управљача ЈКП Градско зеленило, горња стаза (пут) која води ка мосту Слободе није безбедна и затворена је за посетиоце.

Извршен је инспекцијски надзор и наложена је мера привременог затварања поменуте стазе у парку, ради реализације истражних радњи и преузимања приоритетних санационих радњи, док се не стекну услови за комплетну и потпуну санацију.

Сугеришемо грађанима да не скидају самоиницијативно инспекцијске траке којима је означено да је стаза небезбедна за прoлаз.