06 Дец 2019
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИПА ПРОЈЕКТА

На конкурску „Суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније“, расписаном од стране Покрајинског секретаријат за финансије, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је потисало уговор о додели 4.000.000,00 динара бесповратних средстава за суфинансирање пројекта GreEnergy. Ради се о пројекту прекограничне сарадње ИПА програма Хрватска-Србија 2014-2020 у ком је Зеленило један од партнера на пројекту са буџетом од 308.427,73 еура.

Идеја је да секроз примере добре праксе у градским срединама, реализацијом овог пројекта, промовише побољшање енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животне средине градова. Конкретна акција се односи на креирање зеленог крова и зеленог зида у Новом Саду и Осијеку, као највећим градовима на подручју прекограничног програма. У Новом Саду је то кров и зид на згради Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ на Новом насељу.

Град Нови Сад и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад препознати су као поуздани и квалитетни партнери за подизање стандарда и постизање циљева постављених од стране Европске уније, што показује и чињеница да је ЈКП „Градско зеленило“ у 2019. години потписало још један важан уговор, са немачком агенцијом ГИЗ, којим је обезбеђена донација у износу од 390.000,00 еура за изградњу компостног поља. Интерес овог пројекта је да биоотпад који Зеленило сакупља са градских површина, прерађен, у виду компоста буде поновног враћен у употребу за потребе Града Новог Сада.