15 Нов 2021
НОВЕМБАР МЕСЕЦ У ЗНАКУ САДЊЕ ЗЕЛЕНИЛА

У току је реализација више пројеката унапређења и очувања зеленила у Граду о којима смо раније већ говорили, као што су Булевар Ослобођења, Булевар Јована Дучића, насеље Југовићево… Ових дана започети су радови на реализацији пројекта "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Горанског парка са Тргом мира у Нoвoм Сaду" кроз који је планирано орезивање 46 постојећих стабала, садња 48 стабала лишћара, 300 комада садница шибља, такође садња ружа и перена. Поред овог, поставиће се 6 клупа и 10 комада дрвених корпи.

Реализацијом наведених активности на очувању и унапређењу зеленила у Горанском парку и Тргу мира утичемо на побољшање услова животне средине овог дела града кроз смањење аерозагађења, количине прашине и буке. Подизањем функционалности појединих сегмената система зеленила (зеленила у зони саобраћајница, зеленила у оквиру стамбених зона, парковских подручја, заштитних зона и др.), унапређује се систем зеленила на ширем подручју Града Новог Сада.

Поред ових активности које су у току, а подразумевају да у периоду мировања вегетације Град постаје богатији за ново зеленило, радници Зеленила у свим деловима града саде и раде на попуни садница већ постојећих дрвореда, цветних гредица и другог зеленила.