24 Јул 2013
Настављени радови на уређењу зелених површина на тврђави

Јавно-комунално предузеће „Градско зеленило“ наставило је радове на уређењу зелених површина на Петроварадинској тврђави. Први део пројекта на крчењу самоникле вегетације на површини од 21-ог хектара завршен је протекле јесени, а сада се ради на простору од 32 хектара, укључујући бедеме и косине.  Радове финансира Градска управа за заштиту животне средине са 57,5 милиона динара. Рок за завршетак радова је 1. новембар.

На зеленим површинама Петроварадинске тврђаве налази се велика количина тзв. киселог дрвета које представља једно од најопаснијих инвазивних двенастих биљака. Кисело дрво нема природне непријатеље и прилагођено је свим врстама земљишта, а лучењем отрова зауставља раст других биљака. Коренов систем киселог дрвета на Тврђави нарушава статичку стабилност свих сводова, капија, подземних војних галерија, пешачких и колских стаза, бедема, као и инсталационих водова широм комплекса овог споменика културе.