17 Нов 2021
КАМЕНИЧКИ ПАРК НОВО – СТАРО МЕСТО УЖИВАЊА У ПРИРОДИ

Десном обалом Дунaвa, нa северним обронцимa Фрушке горе простире се нaјвећи и нaјстaрији пaрк у Новом Сaду – Кaменички пaрк. Подигнут је у 19. веку под утицајем вртларских стилова Беча и Будимпеште, око дворца породица Марцибањи и Карачоњи.

 

КАМЕНИЧКИ ПАРК НОВО – СТАРО МЕСТО УЖИВАЊА У ПРИРОДИ

 

Препознајући потенцијал овог парка и уважавајући све израженије потребе за уређеним зеленим оазама, последњих година удруженим снагама Град и Покрајина учинили су да новосађани поново са задовољством посећују ово место, толико драгоцени комад природе који нам је, такорећи, на пешачкој удаљености.

Реализацијом пројеката парк је обогаћен новим садржајима – потребним мобилијаром, изграђеним стазама, спортским теренима, дечјим игралиштима, инфо таблама… осим што је улепшан, он је сада захваљујући осветљењу и безбеднији.

Осврћући се на  редовне активности у реализацији очувања и унапређења зеленила у самом парку, побројаћемо радове које ових дана спроводе радници ЈКП Градско зеленило:

  1. Због безбедности посетилаца парка у току је орезивање сувих, трулих, преломљених и грана са фитопатолошким оштећењима са одређеног броја стабала.
  2. На делу вегетације у парку спроведени су  третмани адекватним средствима за заштиту биља.
  3. Мониторинг вегетације (стабала) врши се у циљу праћења виталности стабала.
  4. Уређење зеленила - попуна стабала у ободном делу борове шумице у централном делу парка, и то садњом 10 стабала врсте Pinus nigra. На локацијама у близини новопостављених пергола – сеника, садња врсте Prunus pissardii (17 ком). Део травнатих површина у парку у близини стаза је девастиран, па је урађена реконструкција травњака (2457 m2) како би повратиле естетску функцију и омогућило се њихово одржавање.
  5. Одржавање језера - у претходном периоду урађено је измуљивање језера, каптажа извора који пуне језеро и саниран је преливни шахт чиме је омогућен одвод вишка воде из језера. Околина језера је обогаћена садњом декоративних биљних врста. Током године је дошло до поновног ширења трске у већем делу језера. Како би се језеро одржало у контролисаном стању, потребно је спречити неконтролисано ширење трске, што је кроз ове активности и урађено
  6. Једна од активности је и поправка стубића и мобилијара у парку, који су у претходном периоду на неки начин оштећени коришћењем.

 

Подсећамо, одлуком Скупштине града („Службени лист Града Новог Сада“, број 54/2008) проглашен је за значајно природно добро III категорије и  стaвљен под зaштиту кaо знaчaјно природно добро. Истом одлуком поверен је на управљање ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.