Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ ове јесени наставља са обновом Каменичког парка – најстаријег и највећег парка у граду. Током овог месеца почиње обиман посао на санацији језера које се налази у северном делу парка – у близини Моста слободе.Оно се пуни природним путем водом из извора и атмосферским падавинама. На простору парка је постојало више језера, од којих је преостало једно.

Језеро датира из времена настанка парка (крај 18. – почетак 19. века), а коришћено је као купалиште и повремено је порибљавано. Стање на терену је такво да се ниво воде у језеру полако смањује, оно је обрасло трском и другом барском вегетацијом која се годинама уназад није уклањала тако да се водено огледало полако смањује. Током јесени се планирају активности на уређењу – санацији овог језера, како би се омогућио његов опстанак. Поред уклањања барске вегетације, планира се чишћење језера и уређење прилаза самом језеру, које је битан сегмент уређења овог парка.

Поред радова на уређењу језера, настављене су активности на селективном крчењу подраста, које се неколико година уназад спроводе континуирано у парку. Ове године акценат је дат на крчењеу вегетације у делу парка уз Дунав.

Наставља се и са активностима на поставци информативно едукативних табли у парку. Током 2016.године је уређено више мини локација у парку при чему су постављене табле које указују на значајне птице и инсекте који живе у овом споменику природе. Ове године се планира поставка кућица за слепе мишеве и поставка табли са информацијама о овим заштићеним врстама.

Прошле године су постављене и иформативне табле о евидентираним споменицима на простору парка. Ове године се израђује Елаборат санације (рестаурације и конзервације) ових споменика, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Сви наведени радови се изводе у оквиру реализације активности предвиђених Програмом управљања Спомеником природе Каменичким парком за 2017. годину, а финансира их Градска управа за заштиту животне средине Новог Сада.

Оно што такође треба истаћи је да Покрајина и Град планирају да финансирају изградњу стаза и јавне расвете на соларну енергију.