До краја године Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ завршиће реализацију 26 пројеката уређења зеленила на територији Новог Сада. Радове финансира Градска управа за заштиту животне средине, а основни циљеви су већа апсорпција гасова, смањење буке и побољшање микроклиме. У оквиру припремних радова готово сви пројекти, између осталог, подразумевају и  уклањање болесних, престарелих и оштећених стабала и њихову замену врстама које су отпорније на градске услове. У свим случајевима број посађених стабала вишеструко надмашује број уклоњених. Рачунајући све пројекте, као и процес редовног одржавања зеленила, тај однос је у овом тренутку 8:1.  Истовремено, користећи период мировања вегетације, ради се и на пословима орезивања стабала широм града, првенствено због безбедности грађана.

На Булевару Јаше Томића уклоњено је 28 стабала, које ће заменити 100 садница лишћара и четинара. Најзаступљенији је брест са 84 комада, а одабрани су и црни бор, софоре, руј и тује. Како би се заштитиле подземне инсталације, 18 стабала биће посађено у полипропиленске цеви, док ће дебла стабала која чине дрворед бити заштићена тршчаним облогама. Простор око нових садница биће посут малчом, чији је задатак очување влажности земље и спречавање раста корова, а поред тога има и декоративну улогу.

Пројекат унапређења зеленила на Булевару Јаше Томића обухвата и реконструкцију травњака површине 710 квадратних метара.

 

Улица Мише Димитријевића на Грбавици једна је од оних где су последњих деценија породичне куће замењене вишеспратницама. Током радова често је долазило до оштећења кореновог система дрвећа од којих један број мора да буде замењен новим. Ради се о обарању 32 стабла, које ће заменити нових 99 садница лишћара. Одабране врсте и начин садње максимално су прилагођени променама – гушћем саобраћају и већој насељености овог дела града у односу на пре неколико деценија. Пројектанти „Градског зеленила“ одабрали су граб, липе, округласте форме јасена и багрема, јапански јавор и копривић као врсте које би требале дуготрајно да реше недостатак зеленила у улици Мише Димитријевића. Подземне инсталације код садње 23 саднице биће заштићене полипропиленским цевима. Планирана је и реконструкција 106 метара живе ограде, као и обнова близу 500 квадратних метара травњака. У циљу што боље заштите садница и травњака од несавесних возача, биће постављено 14 металних стубића.