Највећи део теренских радника и механизације „Градског зеленила“ данас се налази на Клиси, где је у току кошење коровских површина, где је у великом проценту примећена амброзија. Ради се на долми, између два моста на каналу Дунав-Тиса-Дунав, у улицама Стефана Дечанског и Живојина Ћулума, иза „Темпа“ и око Спортског центра на Клиси.
Радови на укалањању амброзије у Футогу приводе се крају, а за следећу недељу планирано је кошење корова у Немановцима, на Ченеју и Пејићевим салашима.
Послови на кошењу корова знатно су убрзани у последње време због тога што је наше предузеће од фирме „Conquest“ из Новог Сада добило на коришћење машину која се зове таруп, а замењује рад 15 радника. Дневно, овом машином може да се пређе површина од 1,5 хектара. Истовремено смо од београдског „Градског зеленила“ добили на коришћење један трактор за који је прикључен таруп.
Кошење зелених површина, а посебно блоковског зеленила на Лиманима је завршено, а у том делу града у току је орезивање живе ограде.
Истовремено са поменутим пословима, радимо на уклањању сувих и болесних стабала по граду. Ове године смо оборили око 300 стабала за које је процењено да су опасна по безбедност грађана. По завршетку вегетационог периода њих ће заменити млада и здрава стабла, отпорна на градске услове. Посебна пажња поклања се површинама у близини школа, с обзиром на то да ускоро почиње школска година. Део механизације „Градског зеленила“ ангажован је и на вађењу пањева са зелених површина.