Због честих и обилних падавина ове године, посао кошења знатно је отежан, али екипе „Градског зеленила“ стижу да обаве све оно што је програмом предвиђено. Од почетка акције сузбијања амброзије урађено је близу 50% посла, од планираних 1000 хектара. С обзиром на то да је ово најтежи период за особе алергичне на амброзију због цветања овог алергена, наше предузеће је појачало активности на кошењу коровских површина.
Комплетна теренска служба „Градског зеленила“ са свом расположивом механизацијом од данас је ангажована на кошењу коровских површина и оних које су у редовном одржавању на прилазима Новом Саду. Данас је покошено 20 хектара коровских површина на Каћкој петљи и на Темеринском путу. За сутра је планирано кошење продужетка Каћке петље, уз магистрални пут М-7, као и уклањање амброзије уз Сентандрејски пут. У понедељак се радници и механизација селе на Мишелук, како би се убрзали радови и на том прилазу граду. Током наредне недеље на ред долазе сви остали делови града. Реорганизацијом посла у Сектору одржавања зеленила планирано је да се ради део по део града, како би се постигла што већа продуктивност.