Међу многобројним пројектима који се односе на очување и унапређење зеленила у Новом Саду, налазе се и мање урбане средине. Пројекти се финансирају средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину.

Данас су радници „Градског зеленила“ започели радове на уређењу мале урбане целине на Грбавици, на раскрсници улица Мише Димитријевића и Ђорђа Сервицког. Пројектом је предвиђено уклањање 3 сува и оштећена стабла и обогаћивање простора новим зеленилом. На поменутој површини биће посађено 11 нових стабала лишћара и 465 садница украсног шибља. Садњом живе ограде, дужине 51 метар, визуелно ће се одвојити централни простор од постојећег подземног контејнера. На делу простора уз улицу Мише Димитријевића изграђено је аутобуско стајалиште око кога је потребно уредити зелену површину. Предвиђено је и подизање травњака површине 262 м2, као и садња 281 комада перена.