Један од основних циљева „Градског зеленила“ је повезивање зелених површина уз путне правце који спајају град са приградским насељима. За подручје Ченеја, као и за највећи део Војводине, карактеристична је слаба пошумљеност, а зими и појава снежних наноса дуж путева. Током осталих годишњих доба на путу према Ченеју чести су јаки удари ветра, тако да је важно формирање ветрозаштитног појаса.

На поменутом путном правцу, у оквиру постојећег дрвореда налази се 130 стабала липе која су временом оштећена и које је потребно заменити. Уместо њих радници „Градског зеленила“ на површини дуж пута Нови Сад – Ченеј саде 300 стабала платана, јавора и липе. Планирано је и подмлађивање живе ограде, као и орезивање постојећих стабала. Крчење самоникле вегетације завршено је на 6340 квадратних метара.

У зони аутобуских стајалишта биће постављене 22 клупе и осам дрвених корпи за отпатке.