Програмом редовног одржавања зеленила за 2015. годину први пут је обухваћено и 14 приградских насеља. Радници „Градског зеленила“ у протеклих неколико дана покосили су преко 100.000 м2 траве у Бегечу, Руменки, Ветернику, Каћу, Буковцу, делу Футога, на Ченеју и Пејићевим салашима.

До ове године радови на одржавању зелених површина у приградским насељима сводили су се на иницијативе месних заједница и на уклањање амброзије. Сада су активности употпуњене уврштавањем тих делова новосадске општине у редовно одржавање, а самим тим брига о зеленилу у приградским насељима стављена је у исту раван са градском средином.