Поводом саопштења Градског одбора Нове странке у Новом Саду, а у вези са оптужбама да наше предузеће намешта тендер за набавку хумусне земље, ЈКП „Градско зеленило“ обавештава јавност да је тендер који је расписан у потпуности у складу са Законом о јавним набавкама. У то могу да се увере и грађани увидом у текст огласа, али и аутор саопштења, под условом да га у потпуности и детаљно проучи и да барем површно познаје Закон о јавним набавкама.
Тендер за количину земље од 9300 м3 односи се за набавку за ЦЕЛУ 2015. годину, а не за један пројекат. Предвиђена количина ПРЕДСТАВЉА МАКСИМАЛНE ПОТРЕБЕ „ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА“ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ, ШТО НЕ ЗНАЧИ ДА ЋЕ СЕ СВА КОЛИЧИНА И НАРУЧИТИ. Испорука хумусне земље у року од три дана у просторије наше Механизације односи се на сваку појединачну наруџбину у складу са потребама ЈКП „Градско зеленило“, што значи да се земља не испоручује одједном, већ сукцесивно током трајања уговора.
Уједно вас обавештавамо да су на данашњем отварању понуда у „Отвореном поступку набавке растресите хумусне земље, без примеса глине и корова, посебно амброзије“ број 7/2015., биле понуде две фирме: „Про домо ДОО“ из Лукићева која је дала нижу цену земље, и „КТМ транс“ са Ченеја. Поступак је у току, а информацију о резултатима не само овог, већ и свих спроведених тендера, сви заинтересовани могу да нађу на порталу „Градског зеленила“. Истовремено напомињемо да је текст саопштења Нове странке крајње некоректан према нашем вишегодишњем пословном партнеру – предузећу „КТМ транс ДОО“ са Ченеја.
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ живело је и функцинисало и 2000. и 2015. године и оно не представља инструмент политике, већ институцију Града Новог Сада и увек је било и биће у служби грађана.