Данас када се целокупна привреда Републике, а и ми као комунално предузеће суочавамо са проблемом ликвидности, сматрамо да је тренутно стање дугорочно, па чак и краткорочно неодрживо, те стога апелујемо на Владу Републике Србије да у што краћем року донесе нови Закон о раду како би се створила одржива привредна атмосфера и покренули инвестициони токови.

Свако одлагање овог закона наноси немерљиву штету привреди и губитак пуно већег броја радних места, од губитка који је реалан у поступку реструктуирања привреде и јавно-комуналног сектора.

в.д. директора

Александар Богдановић