Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ реализовало је још два велика пројекта на Новом насељу које финансира Градска управа за заштиту животне средине. У оквиру пројекта очувања и унапређења зеленила на потезу од Булевара кнеза Милоша до Сомборске рампе посађено је 157 стабала и 1868 садница украсног шибља. Од врста најзаступљенији су горски јавор, бреза, копривић, пирамидални јасен, црвенолисна шљива, кедар и липа. Реконструисан је и травњак површине 1212 м2.

 

На површини омеђеној улицама Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футошким путем и Булеваром кнеза Милоша орезано је око 350 стабала дрвећа и посађено 48 стабала лишћара: јавора, платана, пирамидалног багрема, жалосног бреста, леске, јасена и украсне трешње. Посађена је и жива ограда у дужини од 31 метра.