Радници „Градског зеленила“ привели су крају још два пројекта које финансира Градска управа за заштиту животне средине. Ради се о простору између Низијске, Дурмиторске и улице Отокара Кершованија на Клиси, као и површини ограниченој улицама Јанка Чмелика, Бошка Вребалова и Николе миркова на Детелинари.

На површини на Клиси уз саобраћајнице је посађен појас украсног шибља са преко 1000 садница. Формирана је жива ограда дужине 43,5 метара, реконструисан је травњак површине 364 м2, уклоњено је пет трулих стабала и посађено 26 лишћара и један четинар. Од врста најзаступљенији су црвенолисна леска, црвенолисна шљива и липа. Реализација пројекта обухватила је и орезивање 20 стабала и крчење подраста са терена. Око свих садница посут је малч.

 

На Детелинари, на простору између улица Јанка Чмелика, Бошка Вребалова и Николе Миркова посађена су 52 стабла лишћара (липе, јасена, ликвидамбара, копривића, пирамидалног храста, багрема, црвенолисне леске итд.), 731 комад украсног шибља, а формирана је и жива ограда дужине 57 метара садњом 514 комада лигуструма. Обновљен је травњак површине 835 м2. Уклоњена су и четири спрестарела стабла, док су суве гране орезане са 26 црних топола.