Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ до краја године реализоваће 26 пројеката озелењавања које финансира Градска управа за заштиту животне средине. Између осталих, у току је извођење радова у улицама Ослобођења у Руменки и Раде Кончара у Петроварадину, као и у улици Миколе Кочиша у Новом Саду.

Улица Ослобођења у Руменки биће богатија за 138 садница лишћара и четинара. Предвиђено је подизање дрвореда садњом 135 комада округластог јасена, који се саде у полипропиленске цеви, како не би дошло до оштећења подземних инсталација. Испред Дома здравља у овом приградском насељу биће посађене и три саднице смрче. Простор око новопосађених стабала биће посут малчом. Пројектом је планирана и поставка 20 парковских клупа, као и 8 дрвених корпи за отпатке.

Припремни радови на реализацији пројекта озелењавања улице Раде Кончара у Петроварадину обухватили су орезивање 25 стабала тополе и бреста. После тога уклоњена је самоникла вегетација на 10.640 м2 површине и уклањање шибља на косинама укупне површине 5250 м2. Ову улицу, уз постојеће зеленило, од сада ће красити и 27 стабала округластог багрема око којих ће бити посут малч.

У улици Миколе Кочиша орезано је 30 стабала лишћара. Пројектом је предвиђено и крчење 5100 м2 самоникле вегетације, као и чишћење 5600 м2 терена, што подразумева уклањање корова, старог шибља и грађевинског отпада. У овој улици биће посађене 44 нове саднице дрвећа, као и 224 комада украсног шибља. Уништени травњак површине 679 м2 биће реконструисан, биће постављене четири парковске клупе и три корпе за отпатке.