Javno-komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ danas je počelo radove na ozelenjavanju bloka Jugovićevo. U planu je sadnja 155 stabala ginka, hrasta, leske, ukrasne šljive , platana i bresta, kao i rekonstrukcija travnjaka površine 8371 m2. Rok za završetak radova na površini koja se do sada tretirala kao korovska i nije bila u redovnom održavanju „Gradskog zelenila“ je kraj februara.

 

U okviru radova na sanaciji i uređenju zelenih površina u prigradskim naseljima, radnici „Gradskog zelenila“ danas su posadili 10 platana i 5 sadnica kedra u Novim Ledincima. Radilo se na dve lokacije – pored Doma zdravlja i oko zgrade Mesne zajednice „Novi Ledinci“. Na obe lokacije orezane su suve grane oko objekata, a radilo se i na krčenju samonikle vegetacije.