Јавно-комунално предузеће „Градско зеленило“ данас је почело радове на озелењавању блока Југовићево. У плану је садња 155 стабала гинка, храста, леске, украсне шљиве , платана и бреста, као и реконструкција травњака површине 8371 м2. Рок за завршетак радова на површини која се до сада третирала као коровска и није била у редовном одржавању „Градског зеленила“ је крај фебруара.

 

У оквиру радова на санацији и уређењу зелених површина у приградским насељима, радници „Градског зеленила“ данас су посадили 10 платана и 5 садница кедра у Новим Лединцима. Радило се на две локације – поред Дома здравља и око зграде Месне заједнице „Нови Лединци“. На обе локације орезане су суве гране око објеката, а радило се и на крчењу самоникле вегетације.