Средствима Градског буџетског фонда за заштиту животне средине ове године биће финансирано 16 пројеката унапређења и очувања зеленила у Новом Саду. Рок за реализацију 15 пројеката је децембар ове године, док је завршетак акције „Продужимо живот јелкама“ планиран за фебруар 2020.

Пројекти који су већ одобрени од стране Градске управе за заштиту животне средине су Унапређење и очување зеленила у блоку који окружују улице Браће Поповић, Илије Бирчанина, Корнелија Станковића и Руменачке на Детелинари, као и озелењавање Стражиловске улице.

Пројекти који се тренутно налазе на одобравању су унапређење и очување зеленила:

 

 • у Лиманском парку
 • на Сентандрејском путу
 • на разделној траци на Булевару Цара Лазара
 • мале урбане целине на углу улице Пап Павла и Булевара ослобођења
 • на Булевару Јаше Томића – од Булевара ослобођења до Руменачке
 • у блоку који је оивичен Булеварима ослобођења, Краља Петра Првог и Јаше Томића, као и Руменачком улицом
 • у Ветернику, на простору између новоизграђених објеката за расељена лица
 • на тргу у оквиру Булевара кнеза Милоша
 • у блоку између Булевара Јована Дучића, Слободана Јовановића и улица Сељачких буна и Браће Дроњак
 • у блоку између улица Бате Бркића, Душана Даниловића, Булевара кнеза Милоша и Булевара Војводе Степе
 • у блоку између Булевара Цара Лазара, Балзакове, Народног фронта – до нове Балетске школе

 

Уговорена је и израда пројекта уређења зеленила у насељу Југовићево. У питању су дрвореди уз новоизграђене саобраћајнице.

Градска управа за заштиту животне средине издвојила је и средства за одржавање три парка која спадају у заштићена природна добра – Дунавски, Футошки и Каменички.