Захваљујући повољним временским условима, радници „Градског зеленила“ данас приводе крају реализацију пројекта очувања и унапређења зеленила између Сомборског булевара и улица Тицанове, Јована Поповића и Банијске. Током припремних радова уклоњена је велика количина самониклог шибља и подраста. Након хумузирања земље, посађено је 115 комада лишћара (највише су заступљене брезе, багрем и јавор) , 14 четинара и 1110 комада украсног шибља. И овај пројекат обухвата малчирање површине око нових садница, чиме се постиже одржавање потребне влаге земљишта и спречавање раста корова.