pristan (6)Pristan na Dunavu


Pristan „Novi Sad“

Početkom 2004. godine JKP „Gradsko zelenilo“ je u saradnji sa Gradskom upravom za saobraćaj i puteve došlo na ideju da oformi Radnu jedinicu „Pristan“, a usled teškoća u saobraćaju na Dunavu, srušenih mostova i ekspanzije nautičkog turizma. Tako je tokom marta iste godine na desnoj obali Dunava u Sremskoj Kamenici postavljen pristan koji je dobijen od Republike Rumunije na poklon. Tokom te, a i naredne tri godine, na njega je pristalo više od 1000 putničkih brodova sa oko 140.000 stranih turista, te je ostvaren prihod od preko 250.000 evra.

Pošto pristan danas ima status rečnog graničnog prelaza, na njemu se u skladu sa tim obavljaju pasoške i carinske formalnosti od strane graničnih organa.

Pristan se tokom 2007. godine seli na levu obalu Dunava, preko puta Petrovaradinske tvrđave, gde stoji i danas.

Shodno tržišnim kretanjima, te pojavom nelojalne konkurencije, broj brodova se drastično smanjuje do kraja 2009. godine. Nakon toga dolazi do ponovnog konstantnog povećavanja broja teretnih brodova. Zbog nerešenih ingerencija na Dunavu, putnički saobraćaj još nije uzeo primat u delatnosti pristana, te se trenutno isključivo daje logistika teretnim plovilima.

Ispostava jedinice Rečne carine se od početka 2011.-e takođe nalazi na pristanu, pa je intenzitet pristajanja postao veći.

Kako je uz pomoć NIP-a (Nacionalnog investicionog plana) započeta izgradnja novog pristana, završetak izgradnje i njegovo postavljanje je planirano  polovinom 2014.-e. Biće to jedan od najlepših  i najfunkcionalnijih objekata na srednjem toku Dunava.

S obzirom na to da JKP „Gradsko zelenilo“ ima želju, a i resurse, da se upusti u tržišnu utakmicu u oblasti nautičkog turizma, optimizam je opravdano prisutan. Ovog puta neće izostati ni podrška Grada.