Na Novom naselju do kraja nedelje biće završena realizacija projekta očuvanja i unapređenja zelenila na Bulevaru Kneza Miloša koji finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine, a radove izvodi JKP „Gradsko zelenilo“. Podignut je dvostrani drvored koprivića, kao i još nekoliko vrsta lišćara i četinara – ukupno 252 nova stabla. U otvore na parkingu posađena su 33 stabla, a oko njih je postavljena zaštitna metalna ograda. Posađeno je  7260 komada ukrasnog šiblja, kao i 370 sadnica žive ograde u okviru razdelne trake. Travnjak je rekonstruisan na 2496 m2.

Sve vrste sadnica koje su posađene otporne su na nepovoljne uslove gradske sredine.