На Новом насељу до краја недеље биће завршена реализација пројекта очувања и унапређења зеленила на Булевару Кнеза Милоша који финансира Градска управа за заштиту животне средине, а радове изводи ЈКП „Градско зеленило“. Подигнут је двострани дрворед копривића, као и још неколико врста лишћара и четинара – укупно 252 нова стабла. У отворе на паркингу посађена су 33 стабла, а око њих је постављена заштитна метална ограда. Посађено је  7260 комада украсног шибља, као и 370 садница живе ограде у оквиру разделне траке. Травњак је реконструисан на 2496 м2.

Све врсте садница које су посађене отпорне су на неповољне услове градске средине.