Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ ових дана приводи крају два пројекта озелењавања и уређења зелених површина које финансира Градска управа за заштиту животне средине.

У улици Полгар Андраша на Телепу посађено је 83 саднице лишћара, међу којима су најзаступљенији граб, јасен и јапанска трешња. За садњу дрворедних садница у оквиру паркинга планирана је поставка 40 комада елемената металне заштите. У истој улици посађено је и 2275 комада украсног шибља.

 

На Адицама је уређена  површина оивичена Шумском, Славонском, Жичком и улицом Десанке Максимовић. У оквиру припремних радова орезано је постојеће дрвеће и искрчена самоникла вегетација на површини од 4227 м2. После тога посађен је 181 комад лишћара и четинара. Највише је посађено јавора, кестена, копривића, црвенолисне шљиве, храста и мочварног чемпреса. Око сваког стабла биће посут малч у слоју од 10 центиметара, како би се очувала влажност земљишта и спречио раст корова.