Preradovićeva ulica u Petrovaradinu bogatija je za 70 novih stabala. Radnici „Gradskog zelenila“ završili su projekat ozelenjavanja koji je finansirala Gradska uprava za zaštitu životne sredine. Najviše su zastupljeni japanski javor, breza, crvenolisna leska, okruglasti jasen i trešnja. Pored novog drveća u Preradovićevoj ulici posađeno je i 25 metara žive ograde, 315 komada ukrasnog šiblja i 194 perena, a na 130 m2 podignut je nov travnjak.