Прерадовићева улица у Петроварадину богатија је за 70 нових стабала. Радници „Градског зеленила“ завршили су пројекат озелењавања који је финансирала Градска управа за заштиту животне средине. Највише су заступљени јапански јавор, бреза, црвенолисна леска, округласти јасен и трешња. Поред новог дрвећа у Прерадовићевој улици посађено је и 25 метара живе ограде, 315 комада украсног шибља и 194 перена, а на 130 м2 подигнут је нов травњак.