Од ове године Програмом пословања „Градског зеленила“ обухваћено је и уређење малих урбаних целина у Новом Саду. Неколико таквих пројеката током јесени већ је реализовано: простор на раскрсници улица Мише Димитријевића и Ђорђа Сервицког, површина на окретници улице Фрање Клуза, угао Булевара ослобођења и улице Петра Драпшина, а управо су почели радови на уређењу зеленила између зграде Суда и СПЕНС-а.

Пројектом је предвиђено подизање 380 м2 травњака, постављање 737 м2 тепих травњака, садња 13 стабала лишћара, 2689 садница украсног шибља и 675 садница сезонског цвећа.